Kontakt i dane rejestrowe:

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”
ul. Szkolna 49
96-323 Lutkówka
e-mail: fundacja@nomos.org.pl
KRS:0000845839
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 8381871947
REGON:386290674

Darowizny

Darowizny na cele statutowe prosimy wpłacać na rachunek bankowy Fundacji:

66 1870 1045 2078 1067 2620 0001 (NestBank)

Nie ma możliwości przekazywania nam 1% podatku.

Link do naszej zbiórki na działalność statutową