Ankieta w sprawie podejrzenia zakażenia Sars-Cov-2

11 września 2020 r. (zaktualizowany)

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami o nakłanianiu pacjentów do podpisywania ankiety zatytułowanej „Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2” także w sytuacji, gdy pacjent zgłasza się z innego rodzaju dolegliwościami, Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” wystąpiła do Ministra Zdrowia o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wymóg wypełniania druku zatytułowanego „Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2” przez pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych wynika z odgórnych wytycznych Ministra Zdrowia?

2. Czy ankieta ta – wbrew tytułowi – przeznaczona jest do obligatoryjnego wypełniania przez każdego pacjenta niezależnie od dolegliwości, będącej powodem zgłoszenia się do placówki medycznej?

3. Czy w przypadku odmowy wypełniania wspomnianej ankiety placówka medyczna jest uprawniona do odmowy udzielenia pomocy medycznej (np. przyjęcia do szpitala)?

4. Czy liczba wypełnionych ankiet w danej placówce medycznej ma wpływ na fundusze przyznane tej placówce ze środków publicznych lub na oficjalne statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19?

Wniosek do Ministra Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na powyższe pytania Ministerstwo Zdrowia wskazało, że ankieta stanowi załącznik do zaleceń konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych (aktualnie funkcję tę pełni prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie). Zalecenia te dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. MZ wystąpiło do konsultanta krajowego o stanowisko w sprawie ankiety.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek o informację publiczną

Fundacja zauważa jednak, że wspomniane zalecenia nakazują wypełnianie ankiety jedynie pacjentom z objawami typowymi dla osób zakażonych oraz pacjentom bezoobjawowym, którzy mieli kontakt z osobą z potwierdzonym zarażeniem Sars-CoV-2.

Zalecenia dla placówek niezakaźnych

Ministerstwo nie udzieliło też wprost informacji na pytanie, czy liczba wypełnionych ankiet ma wpływ na fundusze przyznawane poszczególnym placówkom medycznym. Wskazało jedynie, że dane statystyczne przekazywane Ministerstwu pochodzą ze stacji sanitarno-epidemiologicznych i dotyczą przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.