Minister Obrony Narodowej odmawia wypowiedzi w obecności posła Brauna

24 października 2022 r.

Minister Obrony Narodowej miał odmówić przedstawienia sejmowej komisji tajnych informacji, gdy na sali będzie się znajdował poseł na Sejm Grzegorz Braun (szczegóły tutaj). Tym samym oskarżenia o powiązania posła - lub szerzej Konfederacji - z obcym reżimem przestają być tylko przedmiotem słownych przepychanek między politykami, a zaczynają być podstawą działań i zaniechań organów państwowych. W ocenie Fundacji powinny zatem opierać się na poważnych podstawach. Pytamy Ministra Obrony Narodowej, czy znane Ministrowi fakty, z których wywodzi konieczność wspomnianego zaniechania, zostały zgłoszone służbom kontrwywiadowczym lub ewentualnie - czy od takich służb pochodzą.

Wniosek do MON o udostępnienie informacji

Z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. Fundacja nie zgadza się z takim stanowiskiem organu. Informacja o ewentualnym przekazaniu lub nieprzekazaniu przez Ministra Obrony Narodowej informacji właściwym organom i służbom o powziętych wątpliwościach w przedmiotowej sprawie jest w ocenie Fundacji informacją o działalności organu. Niewątpliwie żądana informacja dotyczy także spraw publicznych, jaką jest z jednej strony działalność posła Grzegorza Brauna, z drugiej strony – podstawa konkretnych działań i zaniechań ze strony Ministra Obrony Narodowej. Informacją publiczną jest także informacja o źródle posiadanych przez organ informacji, mających wpływ na działania i zaniechania organu. Z tego względu Fundacja składa skargę na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie ww. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Stanowisko MON w sprawie wniosku

Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność MON