System sprawdzający maseczkę przy wejściu do urzędu gminy

20 września 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk w województwie wielkopolskim pochwalił się na swoim oficjanym profilu w portalu Facebook nowym systemem, który będzie automatycznie mierzył temperaturę interesantom urzędu miasta i sprawdzał, czy mają założoną maseczkę. W związku z tym Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos“ wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Buk o udostępnienie szeregu informacji:

1. Czy system uwzględnia zwolnienia z obowiązku zakrywania twarzy, przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności zwolnienie osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (§ 24 ust. 3 pkt. 3 lit. a rozporządzenia)?

2. W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie w pkt. 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób gwarantowane jest konstytucyjne prawo osób objętych zwolnieniem do załatwiania spraw w urzędzie, wymagających osobistego stawiennictwa oraz konstytucyjne do wstępu na posiedzenia Rady Miasta i Gminy (art. 61 ust. 2 Konstytucji). Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że wskazane w rozporządzeniu zwolnienie obejmuje także osoby, które mimo zaburzeń uniemożliwiających zakrycie twarzy w zasadzie normalnie funkcjonują w społeczeństwie (np. niektóre przypadki fobii czy nerwicy).

3. Czy ww. sposób funkcjonowania Urzędu został formalnie zatwierdzony miejscowym aktem normatywnym (np. zarządzeniem Burmistrza)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę w wskazanie ww. aktu oraz jego udostępnienie w formie skanu.

4. Udostępnienie skanów wszystkich faktur dotyczących zakupu i instalacji ww. systemu w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Buk o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej