Szpital wyrzuca pacjenta z powodu COVID?

16 października 2020 r.

Na portalu społecznościowym Facebook zamieszczono wpis dotyczący Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie. Jeden z pacjentów miał zostać przyjęty na oddział chirurgiczny z powodu złamania kilku żeber. Jak wynika z treści wpisu, w dzień po przyjęciu do szpitala pacjentowi wykonano test na COVID-19. Kolejnego dnia pacjent został poinformowany, że test okazał się pozytywny, w związku z czym pacjent zobowiązany jest „ewakuować się do domu, po cichu żeby nikt nie wiedział”. Pacjent nie otrzymał wypisu ze szpitala. Już w domu pacjent otrzymał telefon od Sanepidu, informujący go o nałożeniu kwarantanny. W rozmowie z Sanepidem pacjent dowiedział się również, że Sanepid został poinformowany o „innej wersji wydarzeń”.

Na podstawie lektury wpisu Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” powzięła przypuszczenie, że szpital próbuje ukryć fakt hospitalizacji pacjenta, u którego stwierdzono pozytywny wynik badania na COVID. Personel szpitala miał „wyrzucić” pacjenta bez wypisu oraz przedstawić organom sanitarnym „inną wersję wydarzeń” – powstaje zatem przypuszczenie, że ta „inna wersja wydarzeń” znalazła się też w szpitalnej dokumentacji. Działanie takie może być podyktowane chęcią uniknięcia kłopotliwych dla szpitala procedur oraz ewentualnej kwarantanny dla personelu medycznego po kontakcie z zakażonym pacjentem. Do wyjaśnienia pozostaje także, czy szpital dochował procedur związanych z przyjmowaniem pacjenta na oddział, skoro dopiero na oddziale stwierdzono obecność wirusa, a także na ile sytuacja ta naraziła na niebezpieczeństwo innych pacjentów.

Niezależnie od powyższego wątpliwości budzi także fakt, że szpital miałby „cichaczem” pozbyć się pacjenta, u którego uprzednio stwierdzono wskazanie do hospitalizacji z powodu złamania żeber. Skutkiem takiego działania jest pozostawienie pacjenta ze wskazaniem do hospitalizacji bez opieki lekarskiej i bez dokumentacji medycznej, a do tego na domowej kwarantannie.

W związku z powyższym Fundacja skierowała do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentacji medycznej i narażenia pacjenta na uszczerbek na zdrowiu.

Zawiadomienie do prokuratury

Wezwanie do zaniechania naruszeń (stanowisko szpitala)

Odpowiedź Fundacji na wezwanie do zaniechania naruszeń