Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Parku Dolina Służewska

18 kwietnia 2021 r.

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos“ skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z zanieczyszczeniem Potoku Służewieckiego, a w konsekwencji cennego przyrodniczo Parku Dolinka Służewska w Warszawie.

Począwszy od dnia 5 kwietnia 2021 r. na grupie dyskusyjnej „Przyjaciele Dolinki – mieszkańcy przeciwko budowie placu zabaw” na Facebooku zaczęły pojawiać zdjęcia i komentarze świadczące o spuszczeniu do Potoku Służewieckiego niezidentyfikowanej szarej substancji, wydzielającej nieprzyjemną woń oraz o białym nalocie, jaki na brzegach potoku pozostawiała zanieczyszczona woda. Nadto zgodnie z zamieszczonymi na portalu informacjami – w dniu 15 kwietnia 2021 r. konieczna była interwencja Straży Pożarnej w celu ściągnięcia ścieków z powierzchni wody. Mimo podjętej interwencji wody Stawu Służewieckiego i Potoku Służewieckiego w obszarze Parku Dolnika Służewska jeszcze w dniu 18 kwietnia 2021 roku zanieczyszczone były oleistą substancją, stanowiącą zagrożenie dla miejscowych ptaków z powodu oblepiania ich skrzydeł.

Podkreślenia wymaga, że Park Dolina Służewska jest obszarem chronionym – znajduje się bowiem w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje teren naturalnej doliny rzecznej, będącej siedliskiem licznych dziko występujących zwierząt, w szczególności ptactwa wodnego. Nadto sam Potok Służewiecki odprowadza wody dalej do Parku Wilanowskiego, położonego w otulinie rezerwatu przyrody Morysin. Zanieczyszczenie wody w Potoku i Stawie Służewieckim stanowi zatem zagrożenie dla dwóch istotnych obszarów ochrony przyrody w Warszawie.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego

Materiał fotograficzny z portalu Facebook (*.zip)