Fundacja wnosi o ujawnienie „autorów stanu epidemii”

14 października 2020 r.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw kolejnego rozporządzenia w sprawie pandemicznych obostrzeń Fundacja wniosła w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej o podanie imion i nazwisk oraz wykształcenia osób, które pracowały przy tworzeniu projektu rozporządzenia oraz o udostępnienie skanu wszystkich opinii prawnych sporządzonych na potrzeby tworzenia wszystkich dotychczasowych rozporządzeń, wprowadzających ograniczania w ramach stanu epidemii.

Fundacja wnosi również o wskazanie z imienia i nazwiska wszystkich lekarzy epidemiologów, którzy doradzali Ministrowi Zdrowia w projektowaniu obostrzeń oraz udostępnienie wszystkich opinii lekarskich sporządzonych na potrzeby projektowania obostrzeń od początku obowiązywania stanu epidemii.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że ewentualne tego rodzaju opinie są chronione prawem autorskim, w związku czym nie będzie możliwa ich publikacja, a jedynie analiza i omówienie.

Wniosek do Ministra Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Uzupełniający wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedź na uzupełniający wniosek o udostępnienie informacji publicznej