Wójt gminy Radymno dostaje pogróżki w związku z protestem przewoźników

22 grudnia 2023 r. (ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2024 r.)W dniu 28 listopada 2023 r. Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar poinformował w mediach internetowych, że otrzymuje e-maile z pogróżkami w związku z podejmowanymi decyzjami urzędowymi dotyczącymi protestu przewoźników w Korczowej:

„Ostatnimi czasy dostaję bardzo dużo różnych maili ze strony ukraińskiej z pogróżkami, nie tylko że będzie w różny sposób prześladowana moja rodzina, ale że oprócz tego zabraknie mi majątku mojego prywatnego własnego, jak również i gminnego, bo wszyscy wytoczą mi procesy za to, że przewoźnicy nie pracują, tylko stoją w kolejkach”

Dodatkowo w dniu 18 grudnia 2023 r. na konferencji przed Urzędem Gminy Radymno Wójt stwierdził m.in., że był „w różny sposób straszony i przymuszany do rozwiązania tego protestu”.

Wójt zatem już trzeci tydzień chodzi po mediach i opowiada o kierowanych do niego groźbach, sprawa opisywana jest przez internetowe portale, podnoszona także w Sejmie, a właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu – jak się okazuje – nie wie nic o sprawie. W związku z tym Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” zawiadamia ten organ o podejrzeniu wywierania wpływu groźbą bezprawną na czynności urzędowe organu samorządu terytorialnego, co stanowi przestępstwo z art. 224 § 1 kk.

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu

Prokuratura w ekspresowym tempie, bo już dwa dni po otrzymaniu zawiadomienia, wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Do tego prokurator - klasycznie już - zdaje się zapominać, że Fundacja jako instytucja społeczna jest uprawniona do złożenia zażalenia na takie postawienie, w związku z czym powinno być ono Fundacji doręczone (art. 100 § 4 kpk w zw. z art. 106 kpk w zw. z art. 306 § 1 pkt. 2 kpk). Zamiast tego Fundacja otrzymała tylko powiadomienie, że takie postanowienie zostało wydane.

Zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

O ile zapewne istnieje jakiś powód, dla którego prokurator tak szybko odmówił wszczęcia dochodzenia, niemniej nieprzysłanie nam postanowienia po pierwsze uniemożliwia Fundacji poznanie tego powodu, a po drugie niespecjalnie pozwala ufać prokuratorowi i żywić przekonanie, że jego rozstrzygnięcie jest słuszne. W tej sytuacji decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania podejmie Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ponieważ Fundacja składa zażalenie.

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania

Prokurator - klasycznie - podobnie jak w przypadku sprawy uchodźców w Usnarzu - nie uznał Fundacji za podmiot uprawniony do złożenia zażalenia i w związku z tym wydał zarządzenie o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia. Na to zarządzenie Fundacja również składa zażalenie.

Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

Po otrzymaniu naszego zażalenia na nieprzyjęcie środka zaskarżenia prokuratura ostatecznie uznała prawo Fundacji do złożenia zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia i przekazała to zażalenie do sądu. Nawet mimo takiego stanowiska prokuratura nie doręczyła jednak samego postanowienia, które zaskarżyliśmy, a przecież mamy prawo się z nim zapoznać i ewentualnie podjąć dalsze czynności (cofnąć lub uzupełnić zażalenie). W związku z tym Fundacja zwróciła się o nadesłanie takiego odpisu oraz udostępnienie akt sprawy.

Informacja prokuratury o przyjęciu zażalenia i przekazaniu sprawy do sądu

Wniosek o nadesłanie odpisu postanowienia i udostępnienie akt sprawy

Fundacja otrzymała zdalny dostęp do akt sprawy - i wtedy okazało się, że już w listopadzie Policja prowadziła w tej sprawie czynności sprawdzające, m.in. przesłuchała samego Wójta, który wszakże nie był w stanie wskazać żadnych gróźb i w istocie wycofał się ze swoich słów. Również Policja nie odnalazła żadnych gróźb pod adresem Wójta w portalach społecznościowych.

W tej sytuacji Fundacja uznaje decyzję prokuratury za zasadną i wycofuje złożone zażalenie.